Vilkår og betingelser samt personvernpolicy

I. Definisjoner

Begrepene som brukes i teksten i disse reglene er som følger:
 • Sunnmat.co.no navn på tjeneste/nettsted innenfor som tilbys elektroniske tjenester av Proffnet til Brukere i samsvar med følgende vilkår og betingelser;
 • Vilkår og betingelser de følgende vilkårene og betingelsene til Sunnmat.co.no;
 • Proffnet - firma: Proffnet Mariusz Kuzior med hovedkontor i Dąbrowa Górnicza, Przedziałowa 24;
 • Bruker en fysisk person som bruker tjenester som tilbys på nettstedet FiWit.pl;

II. Generelle bestemmelser

 1. Eier og administrator av nettstedet Sunnmat.co.no er firmaet Proffnet (www.proffnet.com).
 2. Proffnet forbeholder seg retten til å innføre endringer i Vilkår og betingelser samt personvernpolicy. Aktuelle Vilkår og betingelser samt personvernpolicy som befinner seg her: http://www.Sunnmat.co.no/andre/217,9665,vilkar-og-betingelser-samt-personvernpolicy.html gjelder hver kunde og bruker av tjenester som tilhører firmaet Proffnet
 3. Hvis du ikke aksepterer Vilkår og betingelser samt personvernpolicy, ber vi om å ikke besøke nettstedene til firmaet Proffnet, inkludert Sunnmat.co.no, og ikke kjøpe produkter og tjenester som tilbys av Proffnet.

III. Utelukkelse av ansvar.

 1. Firmaet Proffnet er ikke ansvarlig for ugyldige og falske data som gjelder kalori- og ernæringsmessige verdier til produkter eller retter. Særlig når det er brukere av nettstedet Sunnmat.co.no som er deres forfattere.
 2. Firmaet Proffnet er heller ikke ansvarlig for innholdet til annonser. Bruker av nettstedet bør være forsiktig og bevisst konsekvenser når han eller hun svarer på en reklame eller overfører penger. Vi legger selv stor vekt på at annonsører som publiserer sine annonser her, er troverdige og pålitelige, men vi kan ikke være ansvarlige for deres gjerninger og dårlige intensjoner.
 3. Firmaet Proffnet er ikke ansvarlig for innholdet til meninger, anmeldelser, artikler, kommentarer og bilder som publiseres av brukere og tredjeparter. Spesielt hvis de bryter andres rettigheter.

IV. Generelle betingelser for bruk av nettstedet Sunnmat.co.no.

 1. Bruker som registrerer seg på nettstedet, samtykker i å gi bare virkelige opplysninger og aktualisere dem kontinuerlig når det trenges. På grunnlag av dem vurderer firmaet Proffnet om Bruker oppfyller formelle krav som beskrives i Vilkår og betingelser, og som er nødvendige for å tilby tjenester på nettstedet Sunnmat.co.no
 2. Det individuelle navnet til Bruker (brukernavn) kan på ingen måte framstille et krenkende, vulgært eller uanstendig uttrykk. Det kan heller ikke fornærme religiøse følelser eller anbefale andre nettsteder, produkter, firmaer eller tjenester.
 3. Bruker er forpliktet til å bruke tjenestene til Sunnmat.co.no i samsvar med Vilkår og betingelser, gjeldende lover og god praksis som er vedtatt ved bruk av Internett og tjenester som tilbys der.
 4. Bruker kan benytte seg kun av sin egen konto. Man er også forpliktet til å beskytte konfidensielle opplysninger som brukes til å få tilgang til kontoen på nettstedet Sunnmat.co.no, og særlig å ikke avsløre informasjoner til tredjeparten.
 5. Sunnmat.co.no sine tjenester som tilbys av Proffnet, er ment bare for egen bruk av Brukere og kan ikke brukes på noen måte til andre formål. Særlig som rådgivende eller informerende karakter for andre personer, og heller ikke for sammenligning eller illustrering.
 6. Det er forbudt for brukere av Sunnmat.co.no:
  1. Å publisere materialer eller innhold som er fornærmende, vulgære, uanstendige, som bryter rettene til tredjeparten og firmaet Proffnet og som er i strid med prinsipper for sosial sameksistens og gode manerer.
  2. Å publisere materialer av erotisk eller pornografisk karakter eller informasjoner som er ment for bruk av dem.
  3. Å publisere opplysningene og bildene til tredjepartene og innhold i samtaler eller korrespondanse med tredjeparter som er av privat karakter og uten tredjepartenes tillatelse.
  4. Å etterligne andre brukere av nettstedet og legge til kommentarer eller råd på vegne av dem.
  5. Å publisere informasjoner, artikler, bilder eller råd som er opphavsrettbeskyttet.
  6. Å publisere falske, fiktive eller feile informasjoner om produktenes ernæringsmessige innhold.
  7. Å misbruke elektroniske kommunikasjonsmidler, noe som resulterer i tap av jobbens stabilitet eller overbelastning av informasjons- og kommunikasjonssystemer som enetn direkte eller indirekte er involvert i Sunnmat.co.no sin levering av tjenester.
  8. Å publisere adressene til nettstedene som tilbyr konkurransedyktige tjenester i forhold til nettstedet Sunnmat.co.no.
  9. Å drive med salg.
  10. Å vise til adressene til nettstedene som er konkurransedyktige for nettstedet Sunnmat.co.no
  11. Å feilveilede noen forsettlig i saker som er knyttet til bruk av Sunnmat.co.no sine tjenester.
  12. Å fordele materialer og informasjoner som firmaet Proffnet har økonomiske opphavsretter til.
 7. Proffnet forbeholder seg retten, og Bruker gir samtykke til:
  1. Midlertidig eller permanent endring i parameterne til de enkelte tjenestene til Sunnmat.co.no som tilbys kostnadsfritt, herunder også opphør av dem uten nødvendighet til å begrunne en sånn avgjørelse.
  2. Blokkering eller fjerning av materialer eller innhold som legges til av Bruker og som til og med bare delvis bryter bestemmelser i Vilkår og betingelser.
 8. Proffnet fastsetter at kostnader for Internettilkobling og kostnader knyttet til bruk av ting som Bruker benytter seg av ved bruk av Sunnmat.co.no sine tjenester, dekkes ikke av firmaet Proffnet.

V. Generelle betingelser for tjenesteytelsen til nettstedet Sunnmat.co.no.

 1. Noen av Sunnmat.co.no sine tjenester er tilgjengelige bare for Brukere som:
  1. Har en konto hos Sunnmat.co.no.
  2. Har logget seg inn på kontoen sin på www.Sunnmat.co.no
 2. En konto hos Sunnmat.co.no kan ha Bruker som riktig har utfylt et registreringsskjema.
  1. Har definert et unikt brukernavn og et passord, oppgitt en aktiv e-postadresse som han eller hun skal bruke til korrespondanse angående saker knyttet til bruk av Sunnmat.co.no sine tjenester.
  2. Aktivering av Brukerens konto krever bekreftelse som gjennomføres i samsvar med bruksanvisning som sendes til Bruker i e-post til adressen som oppgis i registreringsskjemaet.

VI. Personvernpolicy.

 1. Ved å akseptere Vilkår og betingelser og oppgi personlige opplysninger ved registrering av konto hos Sunnmat.co.no gir Bruker samtykke til å behandle personopplysningene sine.
 2. Proffnet forbeholder sg retten til å bruke alle nivåer i nettstedet Sunnmat.co.no sin drift til å gjennomføre komersielle aktiviteter, reklamering og annonsering blant Brukere. Særlig ved å forvalte til Brukere reklame- , informasjons- og komersielle innhold som gjelder produkter eller tjenester som tilbys både av Proffnet og tredjeparter.
 3. Proffnet forbeholder seg retten, og Bruker gir samtykke, til anonym publisering av spørsmål knyttet til Sunnmat.co.no sine tjenester som rettes av Bruker mot firmaet Proffnet samt svar på dem.
 4. Proffnet tilkjennegir at:
  1. Den legger særlig stor vekt på saker angående Brukernes personvern ved å bruke nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak.
  2. Den behandler Brukerens personopplysninger på grunnlag av Brukerens samtykke og lovmessig fullmakt.
 5. Proffnet opplyser at:
  1. Den er administrator av Brukerens personopplysninger,
  2. Personopplysning av Bruker er frivillig og utvungen. Bruker har tilgang til personopplysningene sine og mulighet til å endre på dem.
 6. Bruker bekrefter å gi samtykke til:
  1. Overføring av sine personopplysninger av firmaet Proffnet til andre personer eller firmaer, men likevel bare ved å opprettholde deres identitet og formålet med behandlingen.
  2. Å få handelsinformasjoner fra firmaet Proffnet eller dets medarbeidere og kontrahenter
  3. Å få til e-postadressen som oppgis ved registreringen, korrespondanse knyttet til Proffnet sine tjenester, herunder informasjoner om konkurranser eller spørreundersøkelser med forbehold om at svar på dem er overlatt til Bruker.
  4. Gratis bruk av alt innhold som publiseres av Bruker på nettstedet Sunnmat.co.no, av Proffnet eller tredjeparter som firmaet Proffnet tillater det, også for komersielle formål.
  5. Bruker erklærer også at fullmakt som nevnes i den forrige setningen, er definitivt gjeldende i løpet av 99 (nittini) år fra starten av hver bruk av et gitt verk av Proffnet eller tredjeparter som Proffnet tillater det.

VII. Informasjonskapsler

 1. Informasjonskapsler (såkalte internett-kaker) er et stykke data, vanligvis tekstfiler, som er lagret i enheten til nettstedets Bruker og som er ment for bruk av nettstedets sider. Cookies inneholder vanligvis navn på nettside som de kommer fra, lagringstid på enheten og et unikt numer.
 2. Informasjonskapsler brukes ikke til å lagre personlige opplysninger.
 3. Informasjonskapsler endrer ikke konfigurasjonen til Brukerens enhet, de brukes ikke til å installere eller avinstallere et dataprogram, de griper ikke inn i operativsystemets integritet eller Brukerens opplysninger.
 4. Informasjonskapsler brukes til:
  1. Å tilpasse nettstedets innhold til Brukerens preferanser og optimalisere bruk av nettsider; særlig lar disse filene identifisere Brukerens enhet og vise nettsiden på riktig måte som er tilpasset individuelle behov;
  2. Å lage statistikk som hjelper med å forstå på hvilken måte nettstedets Brukere bruker nettsider, noe som hjelper med å forbedre deres struktur og innhold;
  3. Å beholde Brukerens sesjon (etter innlogging) slik at Brukeren ikke trenger å skrive inn brukernavn og passord på hver underside;
 5. Innenfor Nettstedet brukes to grunnleggende typer informasjonskapsler: midlertidige informasjonskapsler (session cookies) og varige informasjonskapsler (persistent cookies). Session cookies er midlertidige filer som oppbevares i Brukerens enhet til man logger ut, forlater et nettsted eller slår av programvare (nettleser). Varige informasjonskapsler oppbevares i Brukerens enhet i løpet av tiden som er spesifisert i informasjonskapslenes parametere, eller til Bruker fjerner dem selv.
 6. Innenfor Nettstedet brukes følgende typer informasjonskapsler:
  1. Nødvendige informasjonskapsler som gjør det mulig å bruke tjenester som er tilgjengelige på Nettstedet, f.eks. autoriserende informasjonskapsler som brukes til tjenester som krever autorisering på Nettstedet;
  2. Informasjonskapsler som brukes til å sikre trygghet, f.eks. til å påvise misbruk innenfor autorisering på Nettstedet;
  3. Øktinformasjonskapsler som gjør det mulig å lagre informasjoner om måten man bruker Nettstedet på;
  4. Preferanse-informasjonskapsler som gjør det mulig å lagre Brukerens innstillinger og tilpasse brukergrensesnittet, f.eks. foretrukket språk eller region som Bruker kommer fra, skriftstørrelse, utseendet på nettside o.l.;
  5. Informasjonskapsler som gjør det mulig å levere til Brukere annonser som er tilpasset deres interesser.
 7. I henhold til art. 173 pkt. 1 i lov fra 16. juli 2004 Telekommunikasjonslov (Lovtidend fra 2004 Nr 171, pkt. 1800) informerer vi om at foretaket som lagrer informasjonskapsler i Brukerens enhet er ProffNet. Informasjonskapsler som er lagret i Brukerens enhet kan også brukes av annonsører og partnere som samarbeider med Nettstedets operatør. Flere opplysninger om informasjonskapsler kan man finne på nettstedene til de enkelte tredjepartene. Denne handlingen foregår i samsvar med relevante bestemmelser i loven, særlig med Telekommunikasjonslov, lov om elektronisk tjenesteytelse og lov om beskyttelse av personopplysninger.
 8. Ved å bruke Nettstedet Sunnmat.co.no samtykker Bruker i å bruke informasjonskapsler i samsvar med Personvernpolicy. I mange tilfeller tillater programvare som brukes til å surfe på nettet (nettleser), å lagre informasjonskapsler standard i Brukerens enhet. Nettstedets Brukere kan når som helst endre på innstillinger angående informasjonskapsler. Innstillingene kan endres særlig på en sånn måte at det blokkeres automatisk håndtering av informasjonskapsler i innstillingene til nettleseren eller at det informeres om hver lagring i Brukerens enhet. Flere informasjoner om hva informasjonskapsler er for noe er tilgjegelige på http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel. Informasjoner om forvaltning av informasjonskapsler for enkelte nettlesere befinner seg på følgende nettsider
 9. De fleste nettlesere er i utgangspunktet innstilt på automatisk akseptering av informasjonskapsler. Du kan endre nettleserens innstillinger slik at informasjonskaplser bli blokkert fullstendig eller delvis, f.eks. bare fra tredjeparter eller at man blir informert hver gang informasjonskapsler blir sendt til din enhet. Husk likevel på at hvis du blokkerer informasjonskapsler som brukes av oss, kan det virke negativt på bruk av våre nettsider, f.eks. du kan ikke være i stand til å se på sider som er laget på grunnlag av dine personlige innstillinger; dette gjelder spesielt områder som krever å oppgi brukernavn og passord. Du gjør det dessuten umulig for oss å samle anonyme informasjoner om bruk av våre nettsider for kontinuerlig forbedring av deres innhold.

VIII. Eksplisitte personopplysninger

 1. Personopplysninger som oppgis eksplisitt av Bruker på nettsteder som tilhører firmaet Proffnet under publisering av kommentarer, svar på forum, artikler, meninger osv. er tilgjengelige for alle som besøker sider med disse opplysningene. Proffnet har ikke en mulighet til å beskytte brukere mot private personer eller firmaer som bruker disse opplysningene til å sende ubestemte informasjoner. Derfor er disse oplysningene ikke gjenstand for Personvernpolicy.

IX .Partnere

 1. Personvernpolicy gjelder ikke nettsteder og firmaer hvis kontaktinformasjoner oppgis på nettsteder og tidsskrifter som tilhører Proffnet.

Vi informerer om at for å sikre den beste komforten i å surfe på våre nettsider, tilpasse dem til brukerens individuelle behov, så vel som for reklameformål, statistikk og autentisering, bruker vi opplysninger som lagres ved hjelp av informasjonskapsler på brukernes sluttenheter. Brukeren kan administrere informasjonskapsler ved å endre på innstillingene til nettleseren sin.

Videre bruk av våre nettsteder uten å endre på instillingene angående informasjonskapslene betyr at brukeren aksepterer bruk av informasjonskapslene som beskrives i detalj i våre Rettningslinjer for Personvern.

Aksepter og lukk